Reglement

Een échte winnaar houdt zich aan de spelregels

Artikel 1

De BVBA Recyca met maatschappelijke zetel te Delften 23 Hal 701 in 2390 Westmalle, organiseert een inzamel- en recyclagewedstrijd bestemd specifiek voor scholen.

Artikel 2

Recyca informeert de deelnemers dat adresgegevens, bekomen via deze wedstrijd, zullen verwerkt worden in de database van Recyca voor intern gebruik en voor direct mail. Deelnemers hebben het recht de lijst van Recyca te consulteren om na te gaan welke persoonlijke informatie over hem opgeslagen is.

Artikel 3

De deelname aan de wedstrijd, aangeboden door Recyca van 16 september 2019 tot 30 juni 2020, is voorbehouden aan alle scholen erkend in België. Deelname is geldig vanaf bevestiging van inschrijving in deze wedstrijd door Recyca aan de deelnemer. Inschrijving kan door het volledig invullen van het wedstrijdinschrijvingsformulier en akkoord bepaling met het betreffende wedstrijdreglement via de site scholen.recyca.be. Elke deelnemer ontvangt na inschrijving gratis een wedstrijdpakket volgens behoefte.

Artikel 4

Doel is het inzamelen van vergoedbare toner- en inktcartridges, en kleine elektrische en elektronische apparaten. Elke vergoedbare cartridge vertegenwoordigt een aantal punten. Elke kilo ingezameld klein ICT-materiaal levert punten op. Bijvoorbeeld: 50 kg ingezameld klein ICT-materiaal levert 30 punten op. Deze punten kunnen na de wedstrijd omgeruild worden voor een waardebon te besteden bij Wesco en dit ten laatste 6 maand na afsluit van de actie. Nadien vervallen deze punten en worden de tellers op nul gezet.

Bepaling van de best inzamelende scholen. Om de wedstrijd toegankelijk te maken voor alle grootordes van scholen werd gekozen om de best inzamelende scholen te bepalen op basis van volgende berekening: het totale aantal ingezamelde punten gedeeld door het aantal leerlingen van de school. Elke deelnemer zal nooit cash gelden ontvangen voor geleverde goederen en verklaart zich volledig akkoord om enkel vergoed te worden in punten nadien te besteden bij de onderneming Wesco. Tijdens de actie kan dit niet gewijzigd worden.

Artikel 5

Om de deelname te verzekeren van de nog opgehaalde goederen op 30 juni 2020, en de correcte en goede telling ervan , zal de toekenning maar pas gedurende de maand september 2020 gebeuren. Elke school krijgt dan zijn definitieve puntenaantal toegestuurd in een overzichtelijke tellijst. Zo ook worden alle winnaars op hun beurt extra aangeschreven om hun prijs in ontvangst te nemen. Elke school krijgt bij tussentijdse levering (tijdens de actie) van goederen aan Recyca reeds een duidelijk overzicht van het tot op dat moment bekomen puntenaantal. Via de scholenwedstrijd site kan je simpelweg met een muisklik ten alle tijde een ophaling van volle dozen aanvragen of je puntensaldo consulteren.

Copyright © 2021 • Recyca BVBA • www.recyca.be